Català / Español  ·  TEL. 93 333 99 72 · EMAIL info@santramonnonat.org
Català / Español  · 

PARTICIPACIÓ

ASSEMBLEES DE PARTICIPACIÓ


L'escola Sant Ramon Nonat és una comunitat educativa en la qual els diferents sectors que en formen part assumeixen el paper que els correspon.

Podem parlar de comunitat quan posem en comú i compartim pensaments, sentiments i intencions al servei dels altres. Formem comunitat quan ningú no mira únicament per a si mateix ni es preocupa només d'ell i de les seves coses, sinó que es prioritza el bé comú i el dels altres. A l'escola, tots podem aprendre de tots, i l'acció educativa escolar també pot ser una acció compartida, ja que tots podem donar i tots podem rebre. Aquest, i cap altre, és el sentit de la participació a l'escola.

El Consell Escolar

És el màxim òrgan col·legiat de participació i expressió de la vida de la comunitat educativa. Actualment, els components del Consell Escolar són:

  • El director del centre.
  • Tres representants de la institució titular del centre.
  • Quatre professores o professors elegits pel claustre.
  • Quatre mares, pares o tutors; tres dels quals són elegits pels propis pares i un quart és designat per la junta de l'associació de pares més representativa.
  • Dos alumnes elegits pels companys a partir del primer curs de l'educació secundària obligatòria.
  • Un representant del personal d'administració i serveis.

El Consell de Delegats de Pares

Cada grup classe, des de P3 a 4t d'ESO, escull a l'inici de curs la figura del pare o mare delegat. Aquest servirà de pont entre el conjunt de pares i tutor del grup-classe, tot canalitzant aportacions, suggeriments, dubtes, col·laboracions,...  El conjunt de pares i mares delegats conformen el Consell de Delegats de Pares, una assemblea per fomentar la màxima informació, el diàleg i intercanvi d'opinions, i la visió global de la comunitat educativa.

L'Assemblea Verda

L'Assemblea Verda de l'escola està composada pel delegat de cada classe pels temes mediambientals ("el Capità Mongeta”) i els membres de l'Eskamot Verd, i són els responsables potenciar les qüestions socioambientals i introduir criteris de sostenibilitat en el funcionament de l'escola, plantejant reptes a l'inici del curs que enforteixen la capacitat per treballar col·lectivament i individual, a través de projectes educatius transformadors i participatius, tot reforçant els vincles entre escola i entorn.

Comissió lila

Comissió d’igualtat d’alumnat que vetlla pels drets de tot l'alumnat d’aquesta escola. Una comissió que es reuneix tots els divendres a l'hora del pati i on podreu sentir-vos lliures i segures d’expressar els vostres pensaments, idees i malestars respecte al vostre entorn. Una comissió que vetllarà per aconseguir entorns segurs, que denunciarà totes les actituds irrespectuoses i que poc a poc aconseguirà que les aules siguin cada cop un lloc més igualitari per a tot l’alumnat sigui qui sigui i sigui com sigui.

L'Equip de Delegats de l'ESO

L'Equip de Delegats de l'ESO està format pels delegats i sotsdelegats dels quatre cursos de l'Educació Secundària Obligatòria. Partint del fet que els alumnes són els principals protagonistes del propi creixement, intervenen activament en la vida de l'escola i hi assumeixen responsabilitats proporcionades a llur edat i capacitat. L'Equip de Delegats concreta aquesta voluntat de participació en el funcionament i la vida del centre.