Català / Español  ·  TEL. 93 333 99 72 · EMAIL info@santramonnonat.org
Català / Español  · 

PARTICIPACIÓ

PARTICIPA!


L'escola Sant Ramon Nonat és, i vol ser, permeable i participativa.

Es desenvolupa i compleix les seves funcions tenint molt present la interacció de tots els membres de la Comunitat Educativa

  • La institució titular de l'escola (FEP) és responsable de definir el Caràcter Propi i de donar continuïtat als principis i criteris d'actuació que se'n deriven.
  • Els alumnes són els primers protagonistes de la seva formació i, doncs, intervenen activament en la vida de l'escola.
  • Els docents estan directament implicats en el procés d'ensenyament-aprenentatge ja que són els que acompanyen els alumnes en la seva formació dins l'àmbit escolar.
  • El personal d'administració i serveis presta la seva col·laboració portant a terme unes funcions totalment necessàries per al bon funcionament del centre.
  • Els pares, com a responsables principals de l'educació dels seus fills, participen activament en la vida de l'escola.

Per això, a l'escola TOTS - alumnat, professorat, famílies i PAS - tenim un espai per dir-hi la nostra.

En aquest apartat trobareu un munt de possibilitats on participar

Construïm entre tots l'escola que volem!