Català / Español  ·  TEL. 93 333 99 72 · EMAIL info@santramonnonat.org
Català / Español  · 

PROJECTES

ESTIMULACIÓ PRIMERENCA


Des de fa uns anys l’escola aplica el programa d’estimulació primerenca de Glenn Doman amb els alumnes d’infantil i de cicle inicial.

 Treballem diferents autors i audicions clàssiques, així com el passi de diferents imatges sobre temes culturals o d’interès. Les tipologies de bits són diferents: rètols de paraules, números i enciclopèdics.

L'estimulació primerenca desenvolupa el sistema nerviós donant al cervell l'estructura necessària, afavorint les connexions neurals i la creació de la seva xarxa.

La definició pedagògica d'estimulació primerenca seria:

Augmentar l'activitat del sistema nerviós mitjançant estímuls de qualsevol índole abans del temps ordinari, durant les primeres edats del desenvolupament infantil.

Per tal d'aconseguir-ho caldrà estimular l’observació, atenció, repetició, memorització, expressió, imaginació, creativitat, descobriment, discriminació, imitació, assimilació de categories, generalització, conceptualització, associació, etc. dels nens i les nenes.