Català / Español  ·  TEL. 93 333 99 72 · EMAIL info@santramonnonat.org
Català / Español  · 

PROJECTES

FILOSOFIA 3-16


'Què fer per estimular nens i nenes, guiar-los i ensenyar-los a pensar durant tot l'aprenentatge? Hi ha una resposta tradicional. Una resposta tan antiga que potser la gent pensi que és arcaica o obsoleta. La resposta és la disciplina anomenada filosofia. La filosofia és la disciplina que prepara per a pensar en les altres disciplines.' -

Matthew Lipman a Per què fer filosofia a les escoles

 

 

Què és el projecte Filosofia 3/16? 

Filosofia 3/18 és un projecte educatiu que pretén ajudar els estudiants a fer-los més conscients de les pròpies capacitats i límits per tal que esdevinguin ciutadans autònoms. Consta d'un currículum de llarg abast organitzat a través de 6 programes de dos anys de durada cadascun. El treball de caire cooperatiu proporciona les eines per millorar la seva capacitat de judici, fer-los més reflexius i raonables perquè estiguin més prepararts pel món acadèmic, laboral i personal.

Un dels principals objectius com a escola, és que l'educació dels infants sigui potenciar el desenvolupament global de les funcions cognitives i evolutives de cada nen. És per això que consideren important educar els sentits, el moviment, el llenguatge, el pensament, l'autonomia personal la sociabilitat i  la personalitat. L'escola considera el joc com a eina i recurs educatiu i és mitjançant aquest, que l'infant va fent els seus aprenentatges. Per aquest motiu la línia metodològica de la intervenció tindrà el joc i l'experimentació com a eix conductor. A més a més tot estarà enfocat  des del projecte de l'escola, el projecte filosofia 3/16.

Filosofia 3/18 és un projecte educatiu nascut a Catalunya l'any 1987 que té com a referent el currículum educatiu Philosophy for Children, una proposta educativa creada a Nova Jersey a finals dels anys seixanta pel filòsof Matthew Lipman.

La proposta de Filosofia 3/18 té coma a finalitat reforçar les habilitats de pensament a l'escola en educació infantil, primària i secundària, amb l'objectiu de formar ciutadans que pensin i parlin de manera raonada, elements especials per a la participació democràtica. Es treballem particularment les àrees de comprensió, anàlisi i solució de problemes, i es fa a través de la filosofia com a disciplina mitjançant un mètode particular d'aprenentatge que anomenem comunitat de recerca.

El projecte consisteix en un conjunt de programes que, aplicats des dels 3 als 16 anys, enforteix la capacitat reflexiva. Es tracta d'un projecte que concreta el desig general d'ensenyar a pensar i pretén desenvolupar les habilitats cognitives dels estudiants, tot ajudant-los a comprendre les matèries d'estudi, a fer-los més conscients de la riquesa del bagatge intel·lectual heretat i a preparar-los en la raonabilitat per a la participació en un món democràtic

La majoria d'aquestes activitats seran activitats de pensament, en les quals els alumnes hauran de relacionar idees i sentiments amb diversos materials que els hi proposaré. Les activitats es duran a terme en rotllana intentant fomentar un ambient càlid i tranquil per a pensar i per a què els infants puguin expressar el que volen dir sense embuts. Volem aconseguir establir un ambient i relacions que fomentin sobretot la confiança i l'autoestima. La confiança i l'autoestima considerem que són molt importants ja que estan presents en la majoria de les emocions. I que aquestes  fan que l'infant actuí d'una manera o d'una altre. Pensem que si l'infant aconsegueix tenir una bona autoestima i una bona confiança en si mateix, provocarà que tingui un bon desenvolupament psíquic i emocional. Provocant així que pugui desenvolupar-se molt millor com a persona.