Català / Español  ·  TEL. 93 333 99 72 · EMAIL info@santramonnonat.org
Català / Español  · 

PROJECTES

SCIENCE - AICLE


Projecte d'innovació de llengües estrangeres

A la nostra escola, s'imparteix algunes hores de l'àrea de Medi Natural en anglès a Cicle Superior.

A l'ESO una unitat didàctica a la matèria de Ciències Socials de tots els cursos també s'imparteix en anglès.

L'objectiu d'aquest projecte és l'impuls de la llengua estrangera mitjançant àrees molt properes a l'alumnat i que permeten el treball experimental la qual cosa facilita l'adquisició del aprenentatges independentment de la llengua vehicular que s'utilitzi.

El nostre alumnat entra en contacte amb la llengua anglesa des de P3.