Català / Español  ·  TEL. 93 333 99 72 · EMAIL info@santramonnonat.org
Català / Español  · 

Escola

PROPOSTA EDUCATIVA


La nostra escola promou l'educació integral dels alumnes d'acord amb una concepció cristiana de l'home, de la vida i del món, i els prepara per participar activament en la transformació i la millora de la societat.

 

La identitat de la nostra escola es desenvolupa amb la proposta educativa següent:

 

1. És una escola que proposa la formació integral de la persona tenint com a guia els valors de l'Humanisme Cristià.

 • Ensenyem la Religió Catòlica, la qual contribueix a la formació d'una actitud crítica i compromesa envers la societat.
 • Eduquem per a la llibertat, la justícia, la solidaritat i la pau, com a valors en els quals s'harmonitzen l'ideal humà i cristià de la persona.
 • Assumim la dimensió transcendent de la persona i la tenim en compte en promoure el seu creixement integral.
 • Proposem valors cristians, desvetllem actituds i analitzem els comportaments per orientar els alumnes en la descoberta i realització del seu propi projecte de vida.

 

2. És una escola que ofereix, a partir del compromís de tota la comunitat educativa, una formació sòlida intel·lectualment.

 • Ajudem els alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats afectives, intel·lectuals i físiques.
 • Cerquem projectes d'innovació educativa com a font d'una actualització constant dels nostre projecte educatiu.
 • Incorporem l'ús responsable i crític de les tecnologies en l'acció educativa.
 • Comptem amb la implicació de les famílies en el desenvolupament del nostre projecte educatiu i amb llur complicitat en la formació dels seus fills.

 

3. És una escola acollidora i oberta que, atenent la diversitat de l'alumnat, potencia el seu creixement i la seva autonomia personal.

 • Fomentem una atenció individualitzada que potencia la iniciativa, la creativitat, la responsabilitat i la capacitat d'esforç.
 • Cerquem una relació educativa personal basada en la familiaritat i la confiança.
 • Construïm un ambient dinàmic i flexible de funcionament per poder acollir els diferents processos personals i atendre les diferències.

 

4. És una escola arrelada i compromesa amb el seu entorn i el seu país, Catalunya, fomentant la cultura i la cohesió social.

 • Eduquem la dimensió social dels alumnes i promovem la seva inserció en el món de forma responsable i constructiva.
 • Projectem l'educació més enllà de l'aula, fent activitats formatives que ajuden els alumnes a obrir-se a un món de dimensions cada vegada més àmplies.
 • Fomentem el diàleg i la col·laboració amb la parròquia i la integració en la comunitat parroquial i els moviments eclesials.